פרופ' עמוס אלטשולר
פרופ' עמוס אלטשולר
חבר עמותה
עמוס אלטשולר נולד בשנת 1937 בתל אביב וסיים את לימודי הדוקטורט במתמטיקה באוניברסיטה העברית בשנת 1969פר' אלטשולר שימש כראש המחלקה למתמטיקה באוניברסיטת בן גוריון וכדיקן הפקולטה למדעי הטבע. בנוסף, פרופסור אלטשולר חבר במועצה להשכלה גבוהה, יושב ראש ומנכ"ל המועצה להשכלה גבוהה ביהודה ושומרון ויושב ראש וועדת המקצוע העליונה למתמטיקה של משרד החינוך. חבר הנהלת בית מוריה מיום הקמתה.