הרב שמעון כהן
הרב שמעון כהן
ראש מוסדות בית מוריה
נולד באופקים שבנגב ובמוסדות החינוך המקומיים גדל והתחנך. בסיום לימודיו התיכוניים המשיך את לימודיו העל תיכוניים בישיבה הגבוהה בבית אל שבהרי בנימין. בשנת תשמ"ט, בסיום לימודי ההסמכה לרבנות, נתבקש לשמש כראש התוכנית להכשרת רבנים שבכולל אבן שמואל. בצד עיסוקו כראש הכולל עסק רבות בהרבצת תורה בישובי הסביבה ופיתוח מסגרות ללימודי תורה ואמונה לבעלי בתים ולבני הנוער. באלול תשנ"ד, שנה אחרי שהוקם הגרעין התורני "בית מוריה", נתבקש לשמש כראש בית המדרש של "בית מוריה" ומוסדותיה, תפקיד שבו הינו משמש עד היום. בשנים תשנ"ח – תשנ"ט שימש כרב שכונה יחידי בעיר אופקים, (באין רב עיר מכהן באופקים שימש בפועל כרב העיר) ובשנת תשס"ה נתמנה לרב שכונה בבאר שבע.