יצחק נחושתן
יצחק נחושתן
יו"ר הנהלה

יצחק נחושתן כיהן בתפקידים בכירים בבנק מזרחי, ניהל את מט"י נגב מערבי, משמש כדירקטור חיצוני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית בחברת י.ח דמרי בניה ופיתוח בע"מ, ובעל תעודת מגשר מוסמך.ליצחק נחושתן ניסיון עשיר בתחום העסקי, והינו בעל התמחות ספציפית בתחומי מסחר, בנייה, שירותים, חקלאות , תיירות, ועוד.

והוא מונה כחלק מהנהלת העמותה משנת 2017.לצד פעילות עסקית עניפה, משמש יצחק נחושתן כגזבר בעמותות שונות, וכחבר הנהלה בעמותות נוספות, בהתנדבות מלאה.