תפריט
הודעות
הודעות
נפתחה ההרשמה לחוגי ההעשרה לשנת התשפ"ג!

למידע המלא >
ברכות לרב גדי רווח שליט"א
מלא הטנא ברכות לבוגר בית מדרשנו "בית מוריה" רבות בשנים שעלה ונתעלה בתורה אהובינו הרה"ג גד רווח שליט"א
להבחרו לכהן פאר כרבה של המועצה מצפה רמון ת"ו
יה"ר שיזכה שיתגדל ויתקדש שם שמים על ידו להגדיל תורה ולהאדירה להוסיף אמונה כגודל נועם אישיותו ותורתו.
חפץ ה' בידו יצליח בכל פועלו ולא תצא ח"ו שום מכשלה מתחת ידו. אורך ימים ושנות חיים יוסיפו לו ויאריך ד' ימיו על ממלכתו ממלכת התורה
בברכת התורה העם והארץ
למידע המלא >
רישום להדרכת כלות

למידע המלא >
דרושות מטפלות למעונות היום של בית מוריה
רוצה לעבוד בסביבה חמה ומשפחתית?
בואי והצטרפי למשפחת בית מוריה
למידע המלא >
רישום בשטח לפעילות בית מוריה

למידע המלא >
powered by Art-up