תפריט
הודעות
ברכות לרב גדי רווח שליט"א

ברכות לרב גדי רווח שליט"א

מלא הטנא ברכות לבוגר בית מדרשנו "בית מוריה" רבות בשנים שעלה ונתעלה בתורה אהובינו הרה"ג גד רווח שליט"א
להבחרו לכהן פאר כרבה של המועצה מצפה רמון ת"ו
יה"ר שיזכה שיתגדל ויתקדש שם שמים על ידו להגדיל תורה ולהאדירה להוסיף אמונה כגודל נועם אישיותו ותורתו.
חפץ ה' בידו יצליח בכל פועלו ולא תצא ח"ו שום מכשלה מתחת ידו. אורך ימים ושנות חיים יוסיפו לו ויאריך ד' ימיו על ממלכתו ממלכת התורה
בברכת התורה העם והארץ
powered by Art-up