בית ספר נאות אברהם

בית ספר נאות אברהם הינו בית ספר ממלכתי דתי בעל גוון תורני המשלב לימודי קודש וחול מתוגברים. בית הספר הוקם לפני שנה וזו שנתו השנייה ובו כתות א'-ד'. בבית הספר לומדים 210 תלמידים.

בית הספר נמצא במגמת צמיחה ובעתיד, בע"ה, יכלול מעל 500 תלמידים בכתות א'-ו'.

התוכנית החינוכית של בית הספר נגזרת ממשנתו החינוכית של הרב קוק זצ"ל, שעל שמו נקרא בית הספר, שמטרת החינוך היא לעשות את התלמיד טוב וישר.

בית הספר רואה את עצמו כבית חינוך המחנך למידות וערכים טובים בשילוב הצטיינות בלימודים והוא פועל בחסות של שתי רשתות חינוך - רשת בית מוריה ורשת אמי"ת, התומכות בו הן ברמה הפדגוגית והן בהכוונה הרוחנית.

תמונות מטקס הענקת שם לבית הספר "נאות אברהם"

ביקור סופרת מנוחה פוקס בבית הספר "נאות אברהם"

ביקור המרצה מר יניב קנדל בבית הספר "נאות אברהם"

תמונות אירוע כלות וחתני משנה בבית הספר "נאות אברהם"

מכתב הערכה לרב אלי חוטא

 

למידע נוסף: רח' יהושע יבין 7 נווה זאב 
טל' 08-6100506 פקס 08-6410433 

דו"אל   rinaedri9876@gmail.com

http://www.tik-tak.co.il/neotav